Kontakt

GEOLAND TOP, s.r.o.
Sídlo: ul.Mieru 33
073 01 Sobrance

ICO 36579017
IC DPH SK2021819492

Kancelária: Nám.Slobody 13 (výšková budova),
071 01 Michalovce

Tel.: +421 911 991 776, +421 907 991 776