O nás

Spoločnosť začala podnikanie v roku 2004 v okrese Sobrance a Michalovce. Neskôr svoje pôsobenie rozšírila na okres Humenné, Trebišov a dnes má celoslovenskú pôsobnosť.

Predmetom činnosti spoločnosti sú hlavne geodetické a kartografické práce.

Vykonávané rýchlo a kvalitne, projekty pozemkových úprav, polohopisné a výškopisné zameranie, vytýčenie stavieb a vlastníckych hraníc, inžinierska geodézia, geometrické plány, nivelácia, GPS merania.

Spolupracujem s viacerými projekčnými firmami na prácach súvisiacich s projektovaním bytových, občianskych a priemyselných stavieb, vypracovanie architektonických návrhov stavieb.

V súčasnosti je firma, technicky aj personálne, plne vybavená a pripravená splniť požiadavky na geodetické a kartografické práce. Vybavená je špičkovými meračskými prístrojmi od firmy Leica, Topcon a najmodernejšou GPS a výpočtovou technikou, tlačiarňami a plotrami.

Vykonávame poradenstvo v oblasti nehnuteľností.
Štatutárnym zástupcom spoločnosti je Ing. Miloš Jacko, PhD..